Tiedote Balmuir-sisustusnahkatuotteiden valmistuksesta Intiassa

Balmuir Oy on lopettanut yhteistyön intialaisen H.S. Exportsin kanssa

Tiedote 14.9.2019

Balmuir Oy (Balmuir) on lopettanut yhteistyön intialaisen H.S. Exportsin kanssa. Yritys valmisti Balmuirin nahkaisia sisustustuotteita. Keväällä tehdyn auditoinnin jälkeen Balmuir ja H.S. Exports kävivät neuvotteluja epäkohdista, jotka koskivat H.S. Exportsin toimintaa. Balmuir on H.S. Exportsille pieni asiakas, jonka vuoksi H.S. Exports ei ollut halukas tekemään toimenpiteitä auditoinnissa ilmenneiden epäkohtien korjaamiseksi. Tämän vuoksi yhteistyön jatkumiselle ei ollut edellytyksiä.

Lisätietoja:

info@balmuir.com, +358 50 361 9860

 

-----

 

 

Balmuir toteutti auditoinnin ja aloitti korjaustoimenpiteet alihankinnassaan 

Tiedote 29.4.2019

Balmuir-tuotteita valmistava Wheslyn Group Oy on ryhtynyt toimenpiteisiin selvittääkseen ongelmat, jotka liittyvät sen sisustusnahkatuotteiden valmistukseen Intiassa. Yhtiö on nyt listannut ongelmakohdat ulkopuolisen tahon auditoinnin pohjalta ja ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. 

Finnwatch julkaisi 4.4.2019 raportin, joka käsitteli nahkaisten Balmuir-sisustustuotteiden valmistusta Intiassa. Raportti nosti esiin työolosuhteisiin liittyviä epäkohtia, jotka koskevat Balmuirin intialaista yhteistyökumppania H.S. Exportsia sekä sen alihankintaa. Havaitut ongelmat liittyivät palkkaukseen ja sosiaaliturvamaksuihin.

Ongelmien tultua ilmi Wheslyn Group on ryhtynyt välittömästi toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi ja keskeyttänyt toistaiseksi tilaukset H.S. Exportsilta. Huhtikuun aikana se toteutti kumppaninsa toiminnasta puolueettoman BSCI-auditoinnin selvittääkseen tilannetta ja epäkohtia valmistuksessa. Sen teki kansainvälinen auditointiyritys SGS. Auditoinnissa tarkastettiin yhtiön palkkaus, ohjeistukset, sopimukset, toimitilat ja muut toimintamallit. Selkeimmät korjaustarpeet liittyivät työympäristön turvallisuuteen, perehdytykseen ja ohjeistukseen sekä johtamismenettelyihin. Lisäksi kahdelle henkilölle oli maksettu Intian lain mukaista minimipalkkaa pienempi palkka.

”Auditoinnin pohjalta kumppanillemme H.S. Exportsille on luotu suunnitelma korjaavista toimenpiteistä, joilla puututaan tuotannossa havaittuihin epäkohtiin. H.S. Exports on sitoutunut tähän toimintasuunnitelmaan. Valvomme korjaavien toimenpiteiden toteutumista ja tilaamme BCSI-seuranta-auditoinnin viimeistään vuoden kuluttua ensimmäisestä auditoinnista. Seuranta-auditoinnin tulosten pohjalta katsomme, ovatko muutokset toteutuneet ja teemme päätöksen yhteistyön jatkamisesta”, Wheslyn Groupin toimitusjohtaja Heidi Jaara kertoo.

”Haluamme varmistaa, ettei vastaavia ongelmia tapahdu missään tuotantoketjussamme. Siksi teetämme kuluvan kevään aikana myös laajemman riskiarvioinnin liiketoimintamme ihmisoikeusvaikutuksista”, Jaara sanoo.

Yli puolet valmistuksesta Euroopassa

Nyt esiin noussut H.S. Exports on Wheslyn Groupin ainut alihankkija Intiassa ja työllistää noin 40 vakituista työntekijää. H.S. Exports valmistaa sisustusnahkatuotteita, joiden osuus Balmuirin hankinnoista on noin 5 prosenttia.

”Vastuullisuuden eteen tekemästämme työstä huolimatta valmistusketjussa on valitettavasti käynyt ilmi puutteita, jotka osoittavat, ettei alihankintamme valvonta Intiassa ole ollut riittävä. Kannamme vastuumme ja teemme entistä lujemmin töitä sen eteen, että vastuullisuuslupauksemme toteutuvat toiminnassamme”, sanoo Heidi Jaara.

Yli puolet Balmuir-tuotteiden valmistuksesta on Euroopassa, ja yhtiön suurin yksittäinen valmistusmaa on Italia. Esimerkiksi keeppejä ja sisustustyynyjä ommellaan yhtiön kotipaikkakunnalla Oulussa.

Wheslyn Group kehittää tuotantoketjunsa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta yhteistyössä valmistajiensa kanssa. Tuotteita valmistavat yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet toimintaohjeistukseen (Supplier Code of Conduct), jossa määritellään vastuullisen liiketoiminnan periaatteet. Wheslyn Group on Amfori BSCI -vastuullisuusohjelman jäsen. Amfori tarjoaa jäsenilleen koulutusta, tietoa ja puolueetonta arviointia yritysten liiketoiminnan vastuullisuudesta.


Lisätietoja:

info@balmuir.com, +358 50 361 9860

 

-----

 

Tiedote Balmuir-sisustusnahkatuotteiden valmistuksesta Intiassa

Tiedote 4.4.2019

 

Finnwatch on julkaissut 4.4.2019 raportin, jossa käsitellään Wheslyn Group Oy:n hankintaa ja Balmuir-sisustusnahkatuotteiden valmistusta Intiassa. Raportti nostaa esiin Wheslyn Groupin intialaisen yhteistyökumppanin H.S. Exportsin. Selvityksen mukaan H.S. Exportsin alihankinnassa on epäkohtia, jotka liittyvät työntekijöiden palkkaukseen ja sosiaaliturvamaksuihin. Wheslyn Group ottaa raportin löydökset vakavasti ja on ryhtynyt viipymättä toimenpiteisiin ongelmien korjaamiseksi.

Finnwatchin yhteistyökumppani Cividep vieraili H.S. Exportsin luona maaliskuussa 2018 ja auditoinnissa työntekijöiden olot vastasivat paikallista työlainsäädäntöä ja Wheslyn Groupin toimintaohjeistusta (Supplier Code of Conduct). Yrityksen ulkopuolella tehtyjen haastattelujen perusteella H.S. Exportsin alihankkijoiden työolosuhteissa on kuitenkin puutteita. Ongelmat liittyvät palkkojen tasoon, ylityöstä maksettaviin korvauksiin sekä sairasvakuutus- ja eläkemaksuihin.

– Vastuullisuus on yksi Wheslyn Groupin tärkeimmistä arvoista. Suhtaudumme esiin tulleisiin epäkohtiin erittäin vakavasti ja olemme ryhtyneet viipymättä toimenpiteisiin niiden ratkaisemiseksi. Toteutamme huhtikuussa 2019 riippumattoman BSCI-auditoinnin yhteistyökumppanimme tehtaalla selvittääksemme ongelmat ja niiden syyt perusteellisesti. Auditoinnin pohjalta päätämme tarvittavista toimenpiteistä tarkemmin, kertoo Wheslyn Groupin toimitusjohtaja Heidi Jaara.

Wheslyn Group haluaa varmistaa, ettei vastaavaa tapahdu missään sen tuotantoketjun vaiheessa. Siksi yhtiö tekee kuluvan kevään aikana myös laajemman liiketoiminnan ihmisoikeusvaikutusten riskiarvioinnin.

H.S. Exports työllistää 40 vakituista työntekijää. Se valmistuttaa sisustusnahkatuotteissa käytettäviä puu-, metalli- ja nahkaosia omilla alihankkijoillaan, joiden työpajat sijaitsevat tehtaan lähellä. Wheslyn Groupin hankinnasta sisustusnahan osuus oli vuonna 2018 noin 5 %. H.S. Exportsin työvoimakustannuksista alihankinnan osuus on noin 14 %.

Wheslyn Group on sitoutunut kehittämään tuotantoketjujensa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta yhteistyössä valmistajien kanssa. Yhteistyökumppanit ovat perheomisteisia yrityksiä. Yhtiön valmistuksesta yli 50 prosenttia on Euroopassa, ja suurin alihankintamaa on Italia. Varmistuakseen vastuullisuudesta Wheslyn Group vierailee valmistajien luona ja tutustuu valmistusolosuhteisiin. Balmuirin tuotteita valmistavat yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet toimintaohjeistukseen (Supplier Code of Conduct), jossa määritellään vastuullisen liiketoiminnan periaatteet. Vastuullisuustyötä tukee myös Amfori BSCI -vastuullisuusohjelman jäsenyys. Amfori tarjoaa jäsenilleen koulutusta, tietoa ja puolueetonta arviointia yritysten liiketoiminnan vastuullisuudesta.

– Finnwatch tekee tärkeää vastuullisuustyötä, ja olemme tukeneet yhteistyökumppaniimme liittyvän selvityksen tekoa. Meille on tärkeää, että tunnemme alihankintaketjumme. Tässä tapauksessa valvonta ei kuitenkaan ole toteutunut riittävän hyvin. Kannamme vastuumme, puutumme esiin tulleisiin ongelmiin ja teemme jatkossa entistä lujemmin töitä vastuullisuuden varmistamiseksi. Wheslyn Groupille vastuullisuus on arvo, johon koko henkilöstö on sitoutunut ja jonka kehittämiseksi teemme töitä joka päivä, Heidi Jaara sanoo.

 


Lisätietoja:

info@balmuir.com, +358 50 361 9860