Vastuullisuus

 

Vastuullisen liiketoiminnan painopisteet

Balmuirin toimintaa ohjaavat arvot ovat laatu, aitous, luotettavuus ja vastuullisuus.

Laatu syntyy erityisellä huolella valituista luonnonmateriaaleista sekä tarkkaan valituista yhteistyökumppaneista, jotka jakavat kanssamme saman arvomaailman. Työntekijämme ovat sitoutuneet arvoihimme, mikä näkyy asiakkaiden luottamuksena aitoihin ja vastuullisesti tuotettuihin tuotteisiimme.

Pyrimme vastuulliseen toimintaan. Vastuullisuus tarkoittaa meille eettisiä ja kestävän kehityksen mukaisia valintoja jokapäiväisessä työssämme. Olemme laatineet vastuullisuusohjelman, jonka painopistealueita ovat:

 1. Laadukkaat ja kestävät tuotteet
 2. Vastuullinen hankintaketju
 3. Vastuu henkilöstöstä
 4. Ympäristövastuu

 

Tuotteet

 • Valikoimamme koostuu laadukkaista ja kestävistä tuotteista. Näin haluamme kannustaa asiakkaitamme tekemään hankinnoissaan kestäviä valintoja, jotka tuovat käyttäjälleen iloa pitkään, eivätkä tue ns. kertakäyttökulttuuria.
 • Tuotteemme on valmistettu lähes yksinomaan luonnon materiaaleista. Kaikessa valmistuksessa pyrimme minimoimaan keinotekoisten materiaalien käytön. 
 • Pyrimme edistämään luonnonmukaisia värjäysmenetelmiä, sekä rajoittamaan tarpeettomien kemikaalien käyttöä. Kaikki tuotteissamme käytetyt kemikaalit ovat minimissäänkin EU:n REACH-asetuksen mukaisia, mutta lisäksi monilla asiakaskohdemarkkinoilla on omat, vielä tiukemmat kemikaalilainsäädännöt, joita noudatamme.
 • Testaamme tuotteen laadun ja käyttöominaisuudet tarkkaan ennen tuotannon aloittamista, jotta tuote vastaa kaikilta osin asiakkaiden odotuksia ja korkealle asetettuja laatustandardejamme. 
 • Laadimme tuotteillemme hoito-ohjeet, joiden avulla tuotteet säilyvät kauniina ja niiden elinkaari pitenee.
 • Mallistomme tuotteista suurin osa säilyy valikoimassa pitkään, eikä niille tarvitse tehdä erillisiä poistotoimenpiteitä kauden päätteeksi. Kun tuotteet eivät ole sesonkiriippuvaisia, ne kestävät aikaa paremmin.
 • Pyrimme minimoimaan muovin käyttöä pakkauksissa sekä edistämään ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien käyttöä.
 

Valmistus

 • Kaikki Balmuirin tuotteet valmistetaan sopimusvalmistajilla. Omaa tuotantoa Balmuirilla ei ole.
 • Valitsemme valmistajamme tarkoin, ja useimpien kanssa meillä onkin kehittynyt pitkä, vuosia kestänyt business-kumppanuus, joka perustuu yhteisiin intresseihin tarjota asiakkaillemme korkeinta mahdollista laatua vastuullisesti sekä kannattavasti.
 • Valmistuksestamme yli 50% tulee  Euroopasta. Merkittävimmät hankintamaat ovat Italia, Portugali, Liettua, Nepal, Kiina ja Etelä-Afrikka, pienempiä Peru, Turkki, Puola ja Suomi.
 • Suosimme lähituotantoa aina, kun se on mahdollista, mutta valmistusmaan valintaa ohjaa myös materiaalien saatavuus sekä niiden käsittelytaito. 
 • Valmistetaanpa tuotteet missä päin maailmaa tahansa, olemme tarkkoja valmistusolosuhteista ja pyrimme tapaamaan valmistajiamme säännöllisesti. Osa valmistajistamme kuuluu BSCI- tai SEDEX-vastuullisuusohjelmien piiriin, joiden puitteissa tehtaat auditoidaan säännöllisesti. 
 • Kunnioitamme toiminnassamme ihmisoikeuksia, ja edellytämme samaa myös valmistajiltamme. Edellytämme, että jokainen valmistajamme noudattavat kansainvälisiä YK:n ja työjärjestö ILO:n yleissopimuksia, sekä kansallista työlainsäädäntöä toiminnassaan.

 

Ympäristö

 • Ympäristötavoitteenamme on hallita ja pienentää liiketoimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia.
 • Ympäristönäkökulmat huomioidaan toiminnassamme ulkoisten sidosryhmien, kuten tavarantoimittajiemme sekä logistiikkapartnereidemme kanssa yhteistyössä.
 • Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät tuotteidemme valmistuksesta sekä logistiikasta. Pyrimmekin kehittämään energiaa ja luonnonresursseja säästäviä valmistusmenetelmiä yhdessä sopimusvalmistajiemme kanssa. Lisäksi optimoimme logistiikkaamme sekä hyödynnämme ympäristöystävällisempiä kuljetusratkaisuja aina sen ollessa mahdollista. Pyrimme myös pitämään tuotantoketjut lyhyinä.
 • Varasto- ja myymälätoiminnoissamme syntyvät jätteet ovat enimmäkseen pakkausjätettä, kuten pahvia ja muovia. Niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset pyrimme pitämään mahdollisimman alhaisena kierrättämällä, sekä lisäämällä esimerkiksi kestolaatikoiden käyttöä sisäisissä kuljetuksissamme.
 • Tuotteidemme valmistusprosessissa, kuten lankojen ja nahan värjäyksessä, pyrimme hyödyntämään mahdollisimman paljon luonnollisia värjäysmenetelmiä sekä ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavia kemikaaleja. Kaikki tuotteemme ovat EU:n REACH-asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä. Lisäksi monilla asiakaskohdemarkkinoilla on omat, tätäkin tiukemmat kemikaalilainsäädännöt, joita noudatamme.
 

Henkilöstö

Balmuirin tarinaa ja kasvua luo sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Työllistämme Suomessa yli 40 henkilöä. Yrityksessämme vaalitaan avointa ja joustavaa työilmapiiriä, joka antaa jokaiselle Balmuirilaiselle tilaa vaikuttaa ja toimia luovasti. Balmuirin arvot; laatu, aitous, luotettavuus ja vastuullisuus näkyvät kaikessa tekemisessä, ja välittyvät siksi aitona, laadukkaana ja odotuksen ylittävänä asiakaskokemuksena ulospäin.

Yrityksemme hierarkia on matala, ja kommunikointi mutkatonta. Kohtelemme jokaista tasa-arvoisesti ja haluamme, että kaikki työntekijät kokevat itsensä merkityksellisinä. Vaalimme ja edistämme yrittäjähenkeä, ja tuemme jokaisen työntekijämme henkilökohtaista kehityspolkua.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Mitkä ovat yrityksenne arvot ja miten ne näkyvät toiminnassanne?

Balmuirin toimintaa ohjaavat arvot ovat laatu, luotettavuus, joustavuus ja aitous. Laatu syntyy erityisellä huolella valituista luonnonmateriaaleista sekä tarkkaan valituista  yhteistyökumppaneista, jotka jakavat kanssamme saman arvomaailman. Työntekijämme ovat sitoutuneet arvoihimme, mikä näkyy asiakkaiden luottamuksena aitoihin ja laadukkaisiin tuotteisiimme.

2. Miten kotimaisuus ilmenee yrityksessänne?

Balmuirin koko organisaatio toimii Suomessa: hallinto, suunnittelu, varastot ja logistiikka, sekä myynti. Balmuir työllistää tällä hetkellä jo yli 50 työntekijää Suomessa. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme hyödyntämään kotimaisia raaka-aineita sekä valmistusta, ja esimerkiksi poronmokka- ja hirvennahkakäsineet on tehty suomalaisesta poron- ja hirvennahasta. Myös keeppimme, alpakka-tyynynpäällisemme ja osa pipoistamme ja ponchoistamme ommellaan Suomessa.

3. Missä tuotteet valmistetaan?

Yli 50% tuotteistamme valmistetaan Euroopassa. Huiveista merkittävä osa valmistetaan Italiassa. Muita tärkeitä valmistusmaita asusteillemme ovat Etelä-Afrikka (kid mohair -tuotteet), Nepal ja Kiinan Sisä-Mongolia (kashmir) sekä Peru (alpakka). Kodintekstiileistä suurin osa tulee Portugalista (puuvilla) ja Liettuasta (pellava). Suosimme lähituotantoa aina, kun se on mahdollista, mutta valmistusmaan valintaa ohjaa myös materiaalien saatavuus sekä niiden käsittelytaito. Kun tuotteet valmistetaan siellä, mistä materiaalit saadaan, pysyvät tuotantoketjut lyhyempinä.

4. Kuinka hyvin tunnette tavarantoimittajanne, miten läpinäkyvä tuotantoprosessinne on ja kuinka seuraatte sitä?

Tavarantoimittajamme ovat tarkkaan valittuja yrityksiä, joista usean kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo yrityksemme alkuvuosista lähtien. Tapaamme lähes kaikkia toimittajiamme sesongeittain ja käymme yhdessä läpi toiminnalle asetettuja tavoitteita sekä tuotantoprosessin vaiheita. Korona-aikana emme valitettavasti ole päässeet vierailemaan tehtaillamme, minkä vuoksi pitkät yhteistyösuhteet ja molemminpuolinen luottamus ovat nousseet entistä tärkeämmiksi.

5. Kuinka ekologisuus näkyy hankintaprosessissa?

Balmuirin hankitaprosessi on lähtökohtaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukainen, sillä mallistomme koostuu pääosin jatkuvassa valikoimassa olevista tuotteista, joiden myyntiaika ei rajoitu tiettyyn sesonkiin. Materiaalit ja mallit ovat laadukkaita ja tarkkaan harkittuja, ja tuotteen elinkaari pitkä. Kannustamme asiakkaitamme pidentämään tuotteen käyttöikää oikeanlaisilla huolto-ohjeilla. Tuotantomäärät perustuvat ennakkotilauksiin sekä lyhyen tähtäimen myyntiennusteeseen, jolloin tuotteita ostetaan varastoon aina optimimäärä. Näin pystymme minimoimaan ylimääräisen varaston sekä virhehankinnat. Optimoimme hankintalogistiikka sekä pyrimme käyttämään ympäristöystävällisempiä kuljetusvaihtoehtoja aina sen ollessa mahdollista. Esimerkiksi Kiinan tuonnin osalta olemme siirtyneet lähes yksinomaan junarahtiin.

6. Kuinka ekologisia valmistusmateriaalinne ovat ja onko niiden alkuperä jäljitettävissä?

Valmistuksessa käytämme lähes yksinomaan luonnonmateriaaleja. Esimerkiksi Mohair South Africa valvoo angoravuohien kasvatusta tarkkaan, ja Balmuir Kid Mohair -tuotteissa käytetty angoravuohen villa pystytään jäljittämään aina kasvattajalle saakka. Osa kashmirvalmistajistamme puolestaan tuottaa langat itse, jolloin tuotantoketju pysyy mahdollisimman lyhyenä. Pyrimme jatkuvasti lisäämään ekologisten materiaalien käyttöä valmistuksessamme, ja selvitämme parhaillaan esimerkiksi mahdollisuuksia luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan sekä tiettyjen kierrätyskuitujen käyttöönotolle.