TIEDOTE 4.4.2019

 

Tiedote Balmuir-sisustusnahkatuotteiden valmistuksesta Intiassa

 

Finnwatch on julkaissut 4.4.2019 raportin, jossa käsitellään Wheslyn Group Oy:n hankintaa ja Balmuir-sisustusnahkatuotteiden valmistusta Intiassa. Raportti nostaa esiin Wheslyn Groupin intialaisen yhteistyökumppanin H.S. Exportsin. Selvityksen mukaan H.S. Exportsin alihankinnassa on epäkohtia, jotka liittyvät työntekijöiden palkkaukseen ja sosiaaliturvamaksuihin. Wheslyn Group ottaa raportin löydökset vakavasti ja on ryhtynyt viipymättä toimenpiteisiin ongelmien korjaamiseksi.

Finnwatchin yhteistyökumppani Cividep vieraili H.S. Exportsin luona maaliskuussa 2018 ja auditoinnissa työntekijöiden olot vastasivat paikallista työlainsäädäntöä ja Wheslyn Groupin toimintaohjeistusta (Supplier Code of Conduct). Yrityksen ulkopuolella tehtyjen haastattelujen perusteella H.S. Exportsin alihankkijoiden työolosuhteissa on kuitenkin puutteita. Ongelmat liittyvät palkkojen tasoon, ylityöstä maksettaviin korvauksiin sekä sairasvakuutus- ja eläkemaksuihin.

– Vastuullisuus on yksi Wheslyn Groupin tärkeimmistä arvoista. Suhtaudumme esiin tulleisiin epäkohtiin erittäin vakavasti ja olemme ryhtyneet viipymättä toimenpiteisiin niiden ratkaisemiseksi. Toteutamme huhtikuussa 2019 riippumattoman BSCI-auditoinnin yhteistyökumppanimme tehtaalla selvittääksemme ongelmat ja niiden syyt perusteellisesti. Auditoinnin pohjalta päätämme tarvittavista toimenpiteistä tarkemmin, kertoo Wheslyn Groupin toimitusjohtaja Heidi Jaara.

Wheslyn Group haluaa varmistaa, ettei vastaavaa tapahdu missään sen tuotantoketjun vaiheessa. Siksi yhtiö tekee kuluvan kevään aikana myös laajemman liiketoiminnan ihmisoikeusvaikutusten riskiarvioinnin.

H.S. Exports työllistää 40 vakituista työntekijää. Se valmistuttaa sisustusnahkatuotteissa käytettäviä puu-, metalli- ja nahkaosia omilla alihankkijoillaan, joiden työpajat sijaitsevat tehtaan lähellä. Wheslyn Groupin hankinnasta sisustusnahan osuus oli vuonna 2018 noin 5 %. H.S. Exportsin työvoimakustannuksista alihankinnan osuus on noin 14 %.

Wheslyn Group on sitoutunut kehittämään tuotantoketjujensa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta yhteistyössä valmistajien kanssa. Yhteistyökumppanit ovat perheomisteisia yrityksiä. Yhtiön valmistuksesta yli 50 prosenttia on Euroopassa, ja suurin alihankintamaa on Italia. Varmistuakseen vastuullisuudesta Wheslyn Group vierailee valmistajien luona ja tutustuu valmistusolosuhteisiin. Balmuirin tuotteita valmistavat yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet toimintaohjeistukseen (Supplier Code of Conduct), jossa määritellään vastuullisen liiketoiminnan periaatteet. Vastuullisuustyötä tukee myös Amfori BSCI -vastuullisuusohjelman jäsenyys. Amfori tarjoaa jäsenilleen koulutusta, tietoa ja puolueetonta arviointia yritysten liiketoiminnan vastuullisuudesta.

– Finnwatch tekee tärkeää vastuullisuustyötä, ja olemme tukeneet yhteistyökumppaniimme liittyvän selvityksen tekoa. Meille on tärkeää, että tunnemme alihankintaketjumme. Tässä tapauksessa valvonta ei kuitenkaan ole toteutunut riittävän hyvin. Kannamme vastuumme, puutumme esiin tulleisiin ongelmiin ja teemme jatkossa entistä lujemmin töitä vastuullisuuden varmistamiseksi. Wheslyn Groupille vastuullisuus on arvo, johon koko henkilöstö on sitoutunut ja jonka kehittämiseksi teemme töitä joka päivä, Heidi Jaara sanoo.

 


Lisätietoja:

info@balmuir.com, +358 50 361 9860