Balmuir MLL UP -hyväntekeväisyysmuotinäytöksessä

 

Balmuir osallistui toukokuussa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin vuosittain järjestämään hyväntekeväisyysmuotinäytökseen MLL UP:iin. Näytöksellä kerätään varoja MLL:n Uudenmaan piirin perhekummitoimintaan, jolla tuetaan lapsiperheiden arkea. MLL Uudenmaan piirin perhekummitoiminnan koordinaattori Johanna Pirinen kertoi meille omia näkemyksiään tapahtumasta, MLL:sta sekä perhekummitoiminnasta.

 Mistä idea MLL UP -hyväntekeväisyysmuotinäytökseen lähti?

Idea näytökseen lähti silloisen MLL Uudenmaan piirin puheenjohtaja Saija Toropaisen ja muotivaikuttaja Klara Kivilahden välisestä keskustelusta. Saija kertoi Klaralle huolensa perheiden hyvinvoinnista sekä halustaan tukea perheitä riittävän ajoissa ja tuoda näkyviin MLL Uudenmaanpiirin perhekummitoimintaa. He keksivät idean kerätä varoja ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön hyväksi hyväntekeväisyysmuotinäytöksen avulla. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna kuudetta kertaa ja se on ollut loppuunmyyty lähes joka vuosi.

 

Miten päädyit töihin Mannerheimin Lastensuojeluliittoon ja kuinka kauan olet ollut toiminnassa mukana?

Päädyin töihin MLL:n Uudenmaan piiriin vapaaehtoistoiminnan innoittamana. MLL on kuulunut elämääni sekä työ- että vapaa-ajalla jo vuosien ajan. Toimin pitkään MLL:n vapaaehtoisena paikallisyhdistyksen hallituksessa, perhekahvilavastaavana sekä perhekummina. Vuosina 2011-2014 suorittamani sosionomiopinnot lisäsivät haluani auttaa lapsiperheitä. Minulle oli jo opiskeluaikana selvää, että haluan työskennellä juuri MLL:ssa, ja oli luontevaa hakeutua töihin tänne. Voin hyvin samaistua MLL:n arvomaailmaan ja haluan olla osaltani auttamassa lapsiperheitä, nimenomaan ennaltaehkäisevän työn kautta. 

 

Miten eri tavoin MLL on mukana lasten ja perheiden arjessa?

MLL Uudenmaanpiiri on tarjonnut toiminnallaan tukea monen sadan lapsiperheen arkeen muun muassa perhekummitoiminnan sekä tilapäisen lastenhoitotoiminnan avulla. Perhekummit toimivat yksittäisen lapsiperheen arjen tukena monin eri tavoin ja paikallisyhdistystoiminnan kautta tarjotaan vertaistukea ja lapsille edullista harrastustoimintaa.

Vapaaehtoistemme pyörittämissä perhekahviloissa vanhemmat tapaavat toisiaan ja saavat vahvistusta omaan vanhemmuuteensa, samalla lapset saavat ikäisiään leikkikavereita. MLL:n vapaaehtoisuus antaa mahdollisuuden toimia muun muassa paikallisyhdistyksen hallituksessa, perhekahvilaohjaajana, perhekummina, ystävänä maahanmuuttajaäidille tai -isälle, kaverina nuorelle, vertaisryhmän vetäjänä ja niin edelleen.

MLL Uudenmaanpiirissä toiminta on mielestäni ajan hermolla. Kehitämme toimintaa jatkuvasti lapsiperheiden toiveista ja tarpeista lähtien. Haluamme olla tukemassa lapsiperheitä arjessa.  Näen MLL:n Uudenmaanpiirin aktiivisena lapsi- ja perhepalveluiden toimijana, osana elinvoimaista kansalaisjärjestöverkostoa.

 

Kuinka kauan MLL Uudenmaanpiiri on järjestänyt perhekummitoimintaa ja mistä toiminta koostuu?

MLL Uudenmaanpiirillä on ollut perhekummitoimintaa vuodesta 2010 lähtien. Itse olen toiminut perhetoiminnankoordinaattorina kolme vuotta, enkä vaihtaisi päivääkään pois. On ilo olla mukana tekemässä merkityksellistä työtä perheiden hyväksi ja kuulla perheiltä palautetta siitä, kuinka vapaaehtoistemme tuki on auttanut heitä jaksamaan.

MLL perhekummit ovat tavallisia, vastuuntuntoisia aikuisia. Heillä on halu auttaa ja olla läsnä lapsiperheiden arjessa. MLL Uudenmaanpiiri rekrytoi, kouluttaa ja ohjaa toimintaa. Toimintaan mukaan lähtiessään perhekummi sitoutuu kulkemaan perheen rinnalla vuoden ajan, tarjoten perheelle aikaa, kuuntelevia korvia, läsnäoloa ja lisäsyliä lapsille. Toiminta antaa parhaimmillaan iloa ja energiaa arkeen myös vapaaehtoiselle.  

Kuvaaja: Leena Aro